Registrazione prodotto

Ottieni un'estensione della garanzia

Cambodia (ប្រទេសកម្ពុជា)

សូមស្វាគមន៌ការចុះបញ្ជីតាមអេឡិចត្រូនិច

អរគុណសំរាប់ការទិញផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ពី ZEISS.

ចាប់តាំងពីថ្ងែទិញ* អ្នកមានរយៈពេលបួនសប្តាហ៌ដើម្បីចុះបញ្ជីផលិតផលថតរូបZEISSតាមអេឡិចត្រូនិច។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលការពន្យាសុពលភាពធានាសំរាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ។.

ការចុះបញ្ជីផលិតផលZEISSតាមអេឡិចត្រូនិចរហ័សនិងងាយស្រួល។ ទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីចុះបញ្ជី អ្នកនឹងទទួលបានសារអេឡិចត្រូនិចបញ្ជាក់រួមទាំងលេខចុះបញ្ជីពីZEISSដោយផ្ទាល់។.

Su questo sito Web utilizziamo cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati dai siti Web sul computer dell’utente. Ampiamente utilizzati, i cookie sono strumenti di ausilio per migliorare le pagine e rappresentarle in maniera ottimizzata. Consultando le nostre pagine l’utente acconsente al loro impiego.
OK